Εξοπλισμός

Διαθέτουμε φορτηγό έως 7,5 μέτρων και έως 18 τόνους

(με χωρητικότητα 18 ευρώ παλετών)