Εταιρεία

Η SPEED FRIGO TRANS παρέχει υψηλής ποιότητα υπηρεσίες στις οδικές μεταφορές με ασφάλεια και ταχύτητα.

Διαθέτει επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση ώστε να πραγματοποιεί διασυνοριακές και  εγχώριες διαμεταφορές.

Στόχος μας είναι οι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι πελάτες.